AGROMER
 
Phone
++389 70 380 190 ; ++389 2 2 44 44 18
 
 
 
 
 

 

Агромер Трејд е специјализирана фирма која располага со мерни инструменти и опрема од врвен квалитет согласно со HACCP системот неопходна во прехранбената индустрија,винарство,во земјоделството, производството на печурки, преработувачката на месо и млеко, тутунопроизводство, лаборатории.

Инструментите и опремата се од познати фирми како Кem Kyoto Electronics, Hanna Instruments, Lutron, Kern, Pfeuffer, Helmut-Fischer,Wile,Ollli и др.

 

 

·         Рефрактометри

·         Ph-метри

·         Conductivity meter

·         Термометри

·         Влагометри

·         Анемометри

·         Фотометри

·         Лумитестери

 

 

 

·         Алколметри

·         Широметри

·         Винoметри

·         Салинометри

·         Садови и опрема  за лабораорија

·         Дата логери

·         Дигитални апарати за комплетна анализа

·         Ваги